شرکت تولیدی رخشان فروز چلچراغ

حالت نمایش:
لاینر فرشته
نمایش سریع

لاینر فرشته

56,000,000ریال

طول70ارتفاع62عرض70وزن 10واحد طول : سانتیمترواحد وزن : کیلوگرممدل: RF-L60شما می‌توانید از این مدل در سالن های تشریفاتی، اتاق های پذیرایی و یا هر کجا که نیاز به شکوه و جلال دارید استفاده کنید. نصب این لوستر برنزی در  آشپزخانه توصیه نمیشود. در طراحی این مدل نهایت ظرافت استفاده شده، به همین علت این مدل برای اتاق های کوچک با دکوراسیون معمولی ه..

لوستر آرشام
نمایش سریع

لوستر آرشام

38,800,000ریال

طول67ارتفاع54عرض67وزن 8واحد طول : سانتیمترواحد وزن : کیلوگرممدل: RF-A11شما می‌توانید از این مدل در سالن های تشریفاتی، اتاق های پذیرایی و یا هر کجا که نیاز به شکوه و جلال دارید استفاده کنید. نصب این لوستر برنزی در  آشپزخانه توصیه نمیشود. در طراحی این مدل نهایت ظرافت استفاده شده، به همین علت این مدل برای اتاق های کوچک با دکوراسیون معمولی هم..

لوستر آفتاب گردان
نمایش سریع

لوستر آفتاب گردان

74,000,000ریال

طول77ارتفاع56عرض77وزن 10واحد طول : سانتیمترواحد وزن : کیلوگرممدل: RF-E35شما می‌توانید از این مدل در سالن های تشریفاتی، اتاق های پذیرایی و یا هر کجا که نیاز به شکوه و جلال دارید استفاده کنید. نصب این لوستر برنزی در  آشپزخانه توصیه نمیشود. در طراحی این مدل نهایت ظرافت استفاده شده، به همین علت این مدل برای اتاق های کوچک با دکوراسیون معمولی ه..

لوستر آفتاب گردان
نمایش سریع

لوستر آفتاب گردان

49,000,000ریال

طول72ارتفاع50عرض72وزن 8واحد طول : سانتیمترواحد وزن : کیلوگرممدل: RF-E35شما می‌توانید از این مدل در سالن های تشریفاتی، اتاق های پذیرایی و یا هر کجا که نیاز به شکوه و جلال دارید استفاده کنید. نصب این لوستر برنزی در  آشپزخانه توصیه نمیشود. در طراحی این مدل نهایت ظرافت استفاده شده، به همین علت این مدل برای اتاق های کوچک با دکوراسیون معمولی هم..

لوستر آفتاب گردان
نمایش سریع

لوستر آفتاب گردان

58,000,000ریال

طول73ارتفاع71عرض73وزن 10واحد طول : سانتیمترواحد وزن : کیلوگرممدل: RF-C11شما می‌توانید از این مدل در سالن های تشریفاتی، اتاق های پذیرایی و یا هر کجا که نیاز به شکوه و جلال دارید استفاده کنید. نصب این لوستر برنزی در  آشپزخانه توصیه نمیشود. در طراحی این مدل نهایت ظرافت استفاده شده، به همین علت این مدل برای اتاق های کوچک با دکوراسیون معمولی ه..

لوستر ایتالیا
نمایش سریع

لوستر ایتالیا

59,200,000ریال

طول58ارتفاع68عرض58وزن 10واحد طول : سانتیمترواحد وزن : کیلوگرممدل: RF-E32شما می‌توانید از این مدل در سالن های تشریفاتی، اتاق های پذیرایی و یا هر کجا که نیاز به شکوه و جلال دارید استفاده کنید. نصب این لوستر برنزی در  آشپزخانه توصیه نمیشود. در طراحی این مدل نهایت ظرافت استفاده شده، به همین علت این مدل برای اتاق های کوچک با دکوراسیون معمولی ه..

لوستر رویال
نمایش سریع

لوستر رویال

89,800,000ریال

طول20ارتفاع174عرض20وزن واحد طول : سانتیمترواحد وزن : کیلوگرممدل: RF-A13شما می‌توانید از این مدل در سالن های تشریفاتی، اتاق های پذیرایی و یا هر کجا که نیاز به شکوه و جلال دارید استفاده کنید. نصب این لوستر برنزی در  آشپزخانه توصیه نمیشود. در طراحی این مدل نهایت ظرافت استفاده شده، به همین علت این مدل برای اتاق های کوچک با دکوراسیون معمولی هم..

لوستر زِِئوس
نمایش سریع

لوستر زِِئوس

78,800,000ریال

طول20ارتفاع174عرض20وزن واحد طول : سانتیمترواحد وزن : کیلوگرممدل: RF-S20شما می‌توانید از این مدل در سالن های تشریفاتی، اتاق های پذیرایی و یا هر کجا که نیاز به شکوه و جلال دارید استفاده کنید. نصب این لوستر برنزی در  آشپزخانه توصیه نمیشود. در طراحی این مدل نهایت ظرافت استفاده شده، به همین علت این مدل برای اتاق های کوچک با دکوراسیون معمولی هم..

لوستر فرشته
نمایش سریع

لوستر فرشته

86,700,000ریال

طول78ارتفاع66عرض78وزن 13واحد طول : سانتیمترواحد وزن : کیلوگرممدل: RF-E31شما می‌توانید از این مدل در سالن های تشریفاتی، اتاق های پذیرایی و یا هر کجا که نیاز به شکوه و جلال دارید استفاده کنید. نصب این لوستر برنزی در  آشپزخانه توصیه نمیشود. در طراحی این مدل نهایت ظرافت استفاده شده، به همین علت این مدل برای اتاق های کوچک با دکوراسیون معمولی ه..

لوستر فرشته
نمایش سریع

لوستر فرشته

56,000,000ریال

طول78ارتفاع66عرض78وزن 11واحد طول : سانتیمترواحد وزن : کیلوگرممدل: RF-E31شما می‌توانید از این مدل در سالن های تشریفاتی، اتاق های پذیرایی و یا هر کجا که نیاز به شکوه و جلال دارید استفاده کنید. نصب این لوستر برنزی در  آشپزخانه توصیه نمیشود. در طراحی این مدل نهایت ظرافت استفاده شده، به همین علت این مدل برای اتاق های کوچک با دکوراسیون معمولی ه..

لوستر مازیار
نمایش سریع

لوستر مازیار

87,500,000ریال

طول75ارتفاع62عرض75وزن 12واحد طول : سانتیمترواحد وزن : کیلوگرممدل: RF-C12شما می‌توانید از این مدل در سالن های تشریفاتی، اتاق های پذیرایی و یا هر کجا که نیاز به شکوه و جلال دارید استفاده کنید. نصب این لوستر برنزی در  آشپزخانه توصیه نمیشود. در طراحی این مدل نهایت ظرافت استفاده شده، به همین علت این مدل برای اتاق های کوچک با دکوراسیون معمولی ه..

لوستر مازیار با سرامیک لامپا فیروزه
نمایش سریع

لوستر مازیار با سرامیک لامپا فیروزه

56,000,000ریال

طول73ارتفاع56عرض73وزن 9واحد طول : سانتیمترواحد وزن : کیلوگرممدل: RF-C13شما می‌توانید از این مدل در سالن های تشریفاتی، اتاق های پذیرایی و یا هر کجا که نیاز به شکوه و جلال دارید استفاده کنید. نصب این لوستر برنزی در  آشپزخانه توصیه نمیشود. در طراحی این مدل نهایت ظرافت استفاده شده، به همین علت این مدل برای اتاق های کوچک با دکوراسیون معمولی هم..

نمایش 1 تا 12 از 12 (1 صفحه)